Een impuls voor erf & omgeving.

De basisgedachte achter transformaties van Erfgenoten is het zoveel mogelijk versterken van het plaatselijke, landelijke karakter. Het is daarom dat nieuwbouw, zoals Kapschuurwoningen, Stalwoningen of Boerderijwoningen, met erfgenoten in ‘streekeigen’ stijl wordt ontworpen. Ze voegen kwaliteit toe aan de omgeving door kenmerkend te zijn in bouwvolume, oriëntatie, dakvorm en goothoogten, detaillering, materiaalgebruik en kleurgebruik. Afhankelijk van de nieuwe woonintensiteit mag worden verlangd een extra kwaliteitsinput te leveren, zoals door het plaatsen van een hooiberg of een fietsersbankje, of door nieuwe aanplant. Deze kwaliteitsimpuls betekent winst voor iedereen.


Kenmerkend voor bebouwing in het buitengebied is dat zij grote footprints op de aarde laten en dat ze weinig ruimte op de verdieping gebruiken. En dit is niet alleen om praktische redenen tegen koude en wind. Wonen in het buitengebied, dat heeft zo veel mogelijk contact met het landschap - om er optimaal van te kunnen genieten natuurlijk!