Transformeren. Waar en hoe?

Niet elke situatie zal zich lenen voor Erfgenoten. De plek in het buitengebied is belangrijk, maar het bestaande boerenerf moet zich er ook voor lenen. Erfgenoten onderscheidt 3 verschillende situaties, waarbij het streven is een win-win-win situatie te bereiken. Voor de bewoners, de omgeving en het publiek.

 

  1. Het Transformatie Erf, waarbij de stoppende boer de bedrijfsbestemming verruilt voor een meervoudige woonbestemming.
  2. Het Restauratie Erf, waarbij in verval geraakt boeren cultuurgoed kan worden behouden door het te herbestemmen als woonerf.
  3. Het Reconstructie Erf, waarbij gebiedsoneigen of hinderlijke activiteiten kunnen worden verplaatst in ruil voor een ‘nieuw’ boerenerf.

Het in kaart brengen van het Roodplan en het Groenplan vormt de basis voor het ontwerp van het nieuwe Erfinrichtingsplan en de erfarchitectuur. Desgewenst levert Erfgenoten ook een begeleidend Beeldkwaliteitsplan.