Regelgeving.

In Omgevingsvisies hebben verschillende provincies vastgelegd dat creatieve oplossingen voor het landelijk gebied wordt gestimuleerd. Niet langer zijn ontwikkelingen in het buitengebied gebonden aan strikte voorschriften over waar welke functie wordt toegestaan, zolang de functie maar past binnen de ontwikkelingsperspectieven en deze een bijdrage levert aan duurzame ruimtelijke kwaliteit en de economische dynamiek van een gebied. Methode Erfgenoten doet dit - het staat voor wonen in kenmerkende boerderijgebouwen die geschikt zijn voor jong en oud.


- Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
- Ruimte voor Ruimte
- Rood voor Rood
- Rood voor Groen


Er bestaan verschillende regelingen die het mogelijk maken extra woonbestemming in het buitengebied te verkrijgen. Rood voor Rood is daar wel de meest bekende van. Het uitvoeringskader wordt op provinciaal niveau vastgelegd, maar lokaal (Gemeentelijk) worden zij uitgevoerd en geinterpreteerd.


In tegenstelling tot waar de Rood voor Rood regeling toe leidt (sloop van het kenmerkende, en catalogusboerderettes ervoor terug) streeft Erfgenoten liefst naar de herkenbare volumes die we kennen als Boerderij, Kapschuur (-woningen) en Stal (-woningen). In plaats van vierkante meters, spreken wij veel liever over kuubs en kwaliteit.


Erfgenoten is een verantwoorde manier om agrarische bestemming te ruilen tegen woonbestemmingen die gebiedskwaliteit toevoegen. Dat is ‘handje klap’ anno nu.